Kaupade maksustamine

Siin anname ülevaate kauba käibe tekkimise kohast, riigisiseste tehingute ja toimingute, kauba ekspordi ja impordi ning ühendusesisese käibe ja soetamise maksustamisest. Käibemaksuseadusest tulenevalt on kauba käibe maksustamisel ka mitmeid erisusi, näiteks maksustatakse muu kauba käibest erinevalt paigaldatavad ja kokkupandavad kaubad, uued transpordivahendid jne.

Käsiraamat

Käsiraamatu sisu avaneb allolevast teemade menüüst, alateemade kuvamiseks vajutage menüüribal noolele.

Kiirelt kätte

Kauba võõrandamine koos selle toimetamisega eriterritooriumile

Kauba ekspordina käsitatakse ka kauba võõrandamist koos selle toimetamisega kauba võõrandaja või välisriigi isikust kauba soetaja poolt ühendusevälisesse riiki, mis on liidu tolliterritooriumi osa (KMS § 5 lg 1 p 5).

Antud säte reguleerib kauba väljavedu Eestist territooriumitele, mis ei kuulu ühenduse käibemaksuterritooriumi hulka, kuid mis samas on liidu tolliterritooriumi osa. Sellised eriterritooriumid on loetletud käibemaksudirektiivi 2006/112/EÜ artiklites 6 ja 7. Eestile lähim eriterritoorium on Ahvenamaa.

Viimati uuendatud 11.08.2022

Viimati uuendatud 25.08.2022

Kas sellest lehest oli abi?