Kaupade maksustamine

Siin anname ülevaate kauba käibe tekkimise kohast, riigisiseste tehingute ja toimingute, kauba ekspordi ja impordi ning ühendusesisese käibe ja soetamise maksustamisest. Käibemaksuseadusest tulenevalt on kauba käibe maksustamisel ka mitmeid erisusi, näiteks maksustatakse muu kauba käibest erinevalt paigaldatavad ja kokkupandavad kaubad, uued transpordivahendid jne.

Käsiraamat

Käsiraamatu sisu avaneb allolevast teemade menüüst, alateemade kuvamiseks vajutage menüüribal noolele.

Kiirelt kätte

Uue transpordivahendi soetamine

Uue transpordivahendi soetamine käibemaksukohustuslasena registreeritud isiku poolt

Kauba ühendusesisene soetamine on muuhulgas see, kui soetatakse uus transpordivahend teise liikmesriigi isikult koos selle toimetamisega teisest liikmesriigist Eestisse (§ 8 lg 1).

Käibemaksukohustuslased, sh piiratud käibemaksukohustuslased, teevad uue transpordivahendi ühendusesisesel soetamisel teisest liikmesriigist vastava käibemaksuarvestuse käibedeklaratsiooni vormil KMD ühendusesisese kauba soetamise reeglite kohaselt.

Kauba (s.t ka uue transpordivahendi) ühendusesiseselt soetamiselt arvestab käibemaksu kauba saaja, kes täidab käibedeklaratsioonil lahtrid 1 (maksustatav käive), 4 (käibemaks) ning 6 ja 6.1 (informatiivsed lahtrid kauba ühendusesisese soetuse kohta). Ühtlasi saab maksukohustuslane uue transpordivahendi soetamiselt arvestatud käibemaksu ka samal käibedeklaratsioonil vastavalt KMS §-le 29 sisendkäibemaksuna maha arvata, deklareerides selle lahtris 5, välja arvatud juhul, kui uue transpordivahendi soetab piiratud maksukohustuslane või kui maksukohustuslasel puudub sisendkäibemaksu täies ulatuses mahaarvamise õigus.

Uue transpordivahendi soetamine käibemaksukohustuslasena registreerimata isiku poolt

Kui uue transpordivahendi soetaja on isik, kes ei ole registreeritud käibemaksukohustuslasena, peab ta kümne kalendripäeva jooksul transpordivahendi Eestisse toimetamise päevast arvates, kuid mitte hiljem kui transpordivahendi registreerimise päevaks esitama maksuhaldurile transpordivahendi soetamist tõendavad dokumendid ning tasuma käibemaksu (§ 38 lg 4). Uue transpordivahendi ühendusesisese soetamise kohta andmete esitamiseks kasutab isik tollideklaratsiooni vormi, esitab soetamise kohta ostuarve ning maksuhalduri nõudmisel müügilepingu (rahandusministri 30.03.2004 määrus nr 38).

Tollideklaratsiooni vormil täidetakse järgmised lahtrid: kauba saatja, kauba nimetus, kauba saaja, lähteriik, kauba maksumus, valuuta, kauba kirjeldus, maksumäär ja -summa. Käibemaksu tasumine võib toimuda kas sularahas või pangaülekande alusel. Peale maksu tasumist tehakse tollideklaratsiooni vormile märge "Kaup vabastatud".

KMS § 3 lg 6 p 3 kohaselt on KMS § 39 lõigetes 1 ja 2 sätestatud isikud (nt diplomaadid, konsulaarametnikud, erimissiooni või rahvusvahelise organisatsiooni esindajad, NATO relvajõududesse kuuluvad isikud jne) vabastatud käibemaksu tasumise kohustusest, kui nad teisest liikmesriigist uue transpordivahendi soetavad.

Uut transpordivahendit ei maksustata juhul, kui seda maksustati teises liikmesriigis ning tuuakse Eestisse seoses elukoha vahetamisega (EL Nõukogu rakendusmääruse 282/2011 artikkel 2).

Viimati uuendatud 04.05.2021

Viimati uuendatud 25.08.2022

Kas sellest lehest oli abi?