Kaupade maksustamine

Siin anname ülevaate kauba käibe tekkimise kohast, riigisiseste tehingute ja toimingute, kauba ekspordi ja impordi ning ühendusesisese käibe ja soetamise maksustamisest. Käibemaksuseadusest tulenevalt on kauba käibe maksustamisel ka mitmeid erisusi, näiteks maksustatakse muu kauba käibest erinevalt paigaldatavad ja kokkupandavad kaubad, uued transpordivahendid jne.

Käsiraamat

Käsiraamatu sisu avaneb allolevast teemade menüüst, alateemade kuvamiseks vajutage menüüribal noolele.

Kiirelt kätte

Paigaldatava ja kokkupandava kauba maksustamine

Kauba ühendusesisest käivet puudutavaid reegleid ei rakendata müükide suhtes, kus kauba müügimaa käibemaksuseaduse kohaselt maksustatakse kaupa selle sihtkohariigis. See puudutab ka teises liikmesriigis paigaldatava või kokkupandava kauba võõrandamist. KMS § 2 lg 3 p 2 sätestab, et paigaldatav või kokkupandav kaup on kaup, mis võõrandatakse ja paigaldatakse või pannakse kokku võõrandaja poolt või tema eest teises liikmesriigis ja mille paigaldamise või kokkupanemise maksumus ületab 5% tehingu maksustatavast väärtusest.

Kui Eesti ettevõtja müüb kaupu mõnda teise liikmesriiki ja kaubad saadetakse sinna enne nende kokkupanekut ja paigaldamist teises liikmesriigis, ei loeta sellist kaubakäivet Eestis toimunuks ja ei deklareerita Eestis. Samas, teises liikmesriigis paigaldatava või kokkupandava kauba võõrandamisel peab maksukohustuslane teadma, kas selles teises liikmesriigis rakendatakse maksustamisel üldkorda, kus käibemaksu tasumise kohustus on pandud kauba müüjale või pöördmaksustamist, mille kohaselt maksab käibemaksu paigaldatava või kokkupandava kauba soetaja. Kauba käive, mis hõlmab kokkupanekut ja paigaldust, võidakse teises liikmesriigis maksustada nii kauba kui teenuse käibena, see sõltub vastava liikmesriigi seadusandlusest. Samuti määratletakse sihtkohariigi seaduste alusel, kas on tegemist paigaldatava või kokkupandava kauba maksustamisega sihtkoha riigis.

Näide 1
Eestis asuv Eesti maksukohustuslane müüb seadme, mis pannakse kokku Rootsis Rootsi ettevõttes. Eesti ettevõte vastutab kokkupaneku eest. Sellisel juhul määratakse Rootsi käibemaksuseaduse kohaselt kindlaks, kas kauba käivet ja kokkupanekut Rootsis deklareeritakse eraldi või võib kogu käivet deklareerida kas kauba või teenuse käibena, samuti peab maksukohustuslane teadma, kas paigaldatavalt või kokkupandavalt kaubalt maksab käibemaksu kauba soetaja või tekib Eesti ettevõttel kohustus registreerida ennast Rootsis käibemaksukohustuslasena ja maksustada käivet Rootsi käibemaksuga.
Käive deklareeritakse Eestis ainult käibedeklaratsiooni informatiivses lahtris 9.
Kauba ühendusesisese käibe aruandes tehingut ei näidata.
KMS § 8 lg 3 p 4 kohaselt ei käsitata kauba ühendusesisese soetamisena Eestis paigaldatava või kokkupandav kauba soetamist teise liikmesriigi maksukohustuslaselt. Käibemaksu peab maksukohustuslane arvestama KMS § 3 lg 4 p 3 alusel.

Näide 2
Rootsi maksukohustuslane müüb Eesti maksukohustuslasele seadme, mille ta ka ise Eestis üles seab. Tegemist on Eestis paigaldava kauba soetamisega, mille puhul käibemaksu tasumise kohustus on Eestis. Seadme soetamise deklareerib Eesti maksukohustuslane järgmiselt.
Käibedeklaratsioon: seadme maksustatav väärtus (nii seade ise kui ka ülespanemise teenus) käibedeklaratsiooni lahtris 1 (või lahtris 2) vastavalt maksumäärale „20% (või 9%) määraga maksustatavad toimingud ja tehingud” ning informatiivses lahtris 7 „Muu kauba soetamine ja teenuse saamine, mida maksustatakse käibemaksuga”, käibemaks lahtris 4 „Käibemaks kokku (20% lahtrist 1 + 9% lahtrist 2)”, ning kui tegemist on maksustatava käibe tarbeks soetatud kaubaga, siis arvatakse sisendkäibemaks maha lahtris 5 „Kokku sisendkäibemaksusumma, mis on seadusega lubatud maha arvata”.
Ühendusesisene käibe aruanne: ostja ei esita kauba soetamiselt.

Viimati uuendatud 04.05.2021

Viimati uuendatud 25.08.2022

Kas sellest lehest oli abi?