Kaupade maksustamine

Siin anname ülevaate kauba käibe tekkimise kohast, riigisiseste tehingute ja toimingute, kauba ekspordi ja impordi ning ühendusesisese käibe ja soetamise maksustamisest. Käibemaksuseadusest tulenevalt on kauba käibe maksustamisel ka mitmeid erisusi, näiteks maksustatakse muu kauba käibest erinevalt paigaldatavad ja kokkupandavad kaubad, uued transpordivahendid jne.

Käsiraamat

Käsiraamatu sisu avaneb allolevast teemade menüüst, alateemade kuvamiseks vajutage menüüribal noolele.

Kiirelt kätte

Kauba ühendusesisese soetamise maksustatav väärtus ja maksumäärad

Kauba ühendusesisest soetamist Eestis maksustatakse kas 20% või 9% maksumääraga kauba maksustatavast väärtusest. Kauba ühendusesisesel soetamisel moodustavad kauba maksustatava väärtuse kauba müügihind ning muud summad, mis tuleb kauba ostjal või kolmandal isikul seoses vastava kauba soetamisega maksta kauba müüjale (KMS § 12 lg 1). Kui müüja on kauba hinnale lisanud ka transpordikulud, maksustatakse ka need kulud koos kauba maksumusega.

Kui teise liikmesriigis ettevõtluses kasutatavat vara tuuakse Eestisse siin toimuva ettevõtluse tarbeks, arvutatakse käibe maksustatavat väärtust samaselt ühendusesisese kauba soetamisega. Käibe maksustatav väärtus on kauba soetusmaksumus või selle puudumisel omahind.

Maksustatava väärtuse hulka ei arvata Eestis või välisriigis makstavat käibemaksu. Tuleb silmas pidada, et kauba ühendusesisene soetamine tekib ja kaup kuulub Eestis maksustamisele ka siis, kui müüja on lisanud kauba hinnale käibemaksu oma liikmesriigi maksumääraga, kuid arve on väljastatud Eesti maksukohustuslase nimele ja kaup on toimetatud teisest liikmesriigist Eestisse. Selline olukord võib tekkida näiteks siis, kui ostja toimetab kauba Eestisse ise ja ei suuda kaupa ostes müüjale tõendada, et kaup teise liikmesriiki toimetatakse, mistõttu müüjal puudub õigus müügimomendil nullmäära rakendamiseks. Sellisel juhul jäetaksegi Eestis kauba maksustamisel välisriigi käibemaks maksustatavast väärtusest välja. Kui niisugune olukord tekib, peaks Eesti maksukohustuslane pöörduma kauba müüja poole uue, 0% käibemaksuga arve saamiseks ja müüjale makstud käibemaksusumma tagasisaamiseks (juhul kui ta on juba kauba eest maksnud), esitades müüjale vajadusel ka tõendid kauba Eestisse toimetamise kohta.

Maksustatavat väärtust võib vähendada ostjale kauba ühendusesiseselt soetamiselt võimaldatava hinnasoodustuse võrra, kui seda kohaldatakse kauba müümise ajal ning ärilisel eesmärgil.

Viimati uuendatud 24.10.2022

Viimati uuendatud 25.08.2022

Kas sellest lehest oli abi?