Kaupade maksustamine

Siin anname ülevaate kauba käibe tekkimise kohast, riigisiseste tehingute ja toimingute, kauba ekspordi ja impordi ning ühendusesisese käibe ja soetamise maksustamisest. Käibemaksuseadusest tulenevalt on kauba käibe maksustamisel ka mitmeid erisusi, näiteks maksustatakse muu kauba käibest erinevalt paigaldatavad ja kokkupandavad kaubad, uued transpordivahendid jne.

Käsiraamat

Käsiraamatu sisu avaneb allolevast teemade menüüst, alateemade kuvamiseks vajutage menüüribal noolele.

Kiirelt kätte

Uue transpordivahendi soetamisel tasutud käibemaks

Uue transpordivahendi soetamisel tasutud käibemaksu erijuhul tagastamine

Isik, kes soetab teisest liikmesriigist uue transpordivahendi, on kohustatud sellelt oma riigis (s.t riigis, kus transpordivahendit kasutama hakkab) maksma käibemaksu ka juhul, kui müüjale on tasutud müüja asukohariigi käibemaks.

Vältimaks käibemaksu kuhjumist, on isikul, kellel ei ole õigust sisendkäibemaksu maha arvata, õigus taotleda uue transpordivahendi soetamisel tasutud või ostuhinnalt arvutatud käibemaksu tagastamist pärast uue transpordivahendi toimetamist teise liikmesriiki, kui ta tõendab, et teises liikmesriigis on selle kauba ühendusesiseselt soetamiselt käibemaks makstud. Käibemaksu ei tagastata rohkem, kui selle uue transpordivahendi teise liikmesriiki toimetamise ajal kindlaksmääratud harilikult väärtuselt arvutatud käibemaksu ulatuses (§ 35 lg 7).

Tulenevalt rahandusministri 07.04.2004 määrusest nr 75 esitab isik taotluse uue transpordivahendi soetamisel tasutud käibemaksu tagastamiseks maksuhaldurile. Taotluses peab olema märgitud pangakonto number, kuhu tagastamisele kuuluv summa kantakse.

Taotlusele lisatakse:

  1. uue transpordivahendi ostu ja müügi lepingud;
  2. vastava liikmesriigi maksuhalduri kinnitatud tõend, et teises liikmesriigis on selle kauba ühendusesiseselt soetamiselt käibemaks makstud.

Maksuhaldur kontrollib taotluse ja sellele lisatud dokumentide vastavust määruses nimetatud tingimustele ning kannab tagasimaksmisele kuuluva summa taotluses nimetatud kontole ühe kuu jooksul arvates taotluse saamise päevast. Kui taotlusele lisatavad dokumendid esitatakse pärast taotluse esitamist, siis tagastatakse käibemaks dokumentide saamise päevast arvates ühe kuu jooksul. Kui käibemaks kantakse välisriigis asuvas krediidiasutuses olevale kontole, kannab tagastamisega seotud kulud käibemaksutagastuse saaja.

Viimati uuendatud 04.05.2021

Viimati uuendatud 25.08.2022

Kas sellest lehest oli abi?