Kaupade maksustamine

Siin anname ülevaate kauba käibe tekkimise kohast, riigisiseste tehingute ja toimingute, kauba ekspordi ja impordi ning ühendusesisese käibe ja soetamise maksustamisest. Käibemaksuseadusest tulenevalt on kauba käibe maksustamisel ka mitmeid erisusi, näiteks maksustatakse muu kauba käibest erinevalt paigaldatavad ja kokkupandavad kaubad, uued transpordivahendid jne.

Käsiraamat

Käsiraamatu sisu avaneb allolevast teemade menüüst, alateemade kuvamiseks vajutage menüüribal noolele.

Kiirelt kätte

Kauba ühendusesisese käibe tekkimise aeg

Kauba ühendusesisene käive (sh nõudmiseni varuna Eestist teise liikmesriiki toimetatud kauba võõrandamine) on tekkinud kauba ostjale lähetamise või kättesaadavaks tegemise kuule järgneva kuu 15. kuupäeval või kauba eest arve väljastamise päeval, kui kauba arve väljastatakse enne kauba ostjale lähetamise või kättesaadavaks tegemise kuule järgneva kuu 15. kuupäeva (KMS § 11 lg 2).

Kui Eestist nõudmiseni varuna teise liikmesriiki toimetatud kaupa ei ole teises liikmesriigis 12 kuu jooksul arvates kauba teise liikmesriiki saabumisest võõrandatud ega ka Eestisse tagasi toimetatud, siis loetakse kauba ühendusesisene käive toimunuks 12 kuu möödumisele järgneval päeval vastavalt KMS § 7 lg 1 p 3 (KMS § 7 lg 31).

Kui kauba nõudmiseni varuna käsitamise tingimused (KMS § 2 lg 31) ei ole enam 12 kuu jooksul täidetud, loetakse kauba toimetamist teise liikmesriiki kauba ühendusesisese käibeks kauba ühendusesisese käibena mittekäsitamise aluse ära langemise päeval.

Ühendusesisese käibe aruanne esitatakse maksuhaldurile kalendrikuule järgneva kuu 20. kuupäevaks (KMS § 28 lg 2).

Viimati uuendatud 04.03.2022

Viimati uuendatud 25.08.2022

Kas sellest lehest oli abi?