Deklaratsiooni esitamise võimalused

  • Deklaratsiooni saab esitada e-MTAs kas käsitsi sisestades või failist laadides. 
    Deklaratsiooni saab laadida XML-failist kas ühe failina või lisade kaupa. Lisaks on lisasid 1 ja 2 ning vormi INF 1 võimalik laadida ka CSV-failist pärast deklaratsiooni moodustamist. 

    deklaratsiooni esitama

  • Deklaratsiooni on võimalik esitada ka üle X-tee.

  • Paberil võib deklaratsiooni TSD esitada siis, kui on kuni 5 rida, s.t deklareeritakse kuni viis väljamakse saajat.

Käsiraamat - deklaratsiooni esitamise juhised

Käsiraamatu sisu avaneb allolevast teemade menüüst, alateemade kuvamiseks vajutage menüüribal noolele.

Muud väljamaksed

Siinkohal käsitletakse väljamakseid, mille maksmine on ette nähtud äriseadustiku või tulundusühistuseadusega ja mida eelnevalt ei ole kajastatud. Omakapitali väljamakseteks on näiteks äriühingust lahkumisel või väljaarvamisel makstav hüvitis (aktsionär võib kaotada sunniviisiliselt oma osaluse ühingus ja saada kaotatud osa arvelt väljamakseid), pärijale makstavad hüvitised vms. Muu väljamakse omakapitalist on ka väljamaksed täiendavate sissemaksete arvel moodustatud omakapitalikõlblikust reservist.

Seega lõplikku loetelu väljamaksetest ei ole, kui muude omakapitali väljamaksetena ei käsitleta TuMS § 50 lõikes 1 ja 11 nimetatud väljamakseid.

Juhul, kui äriühing kustutatakse registrist ilma likvideerimiseta ja tema vara ei kasutata jätkuvalt Eesti majandustegevuses teises äriühingus või mitteresidendist äriühingu püsivas tegevuskohas, maksab ilma likvideerimiseta registrist kustutamisele kuuluv äriühing tulumaksu omakapitali osalt, mis ületab omakapitali tehtud sissemakseid.

Näiteks toimub piiriülene ühinemine ja Eesti äriühing on ühendatav äriühing või toimub äriühingu vara ühendamine füüsilise isiku varaga juhul, kui see füüsiline isik on osaühingu või aktsiaseltsi ainuosanik või -aktsionär. Seega deklareerib ühendatav äriühing lisa 7 osa Ia koodil 7060 oma omakapitali (varad – kohustused) vastavalt TuMS § 50 lg 22

Juhul kui omakapital ületab äriühingu poolt lisa 7 koodil 7040 näidatud väljamaksmata omakapitali sissemaksete summat, siis omakapitali maksustatava summa leidmine toimub analoogselt likvideerimisjaotisele.

Viimati uuendatud 21.09.2022

Viimati uuendatud 31.05.2022

Kas sellest lehest oli abi?