Deklaratsiooni esitamise võimalused

  • Deklaratsiooni saab esitada e-MTAs kas käsitsi sisestades või failist laadides. 
    Deklaratsiooni saab laadida XML-failist kas ühe failina või lisade kaupa. Lisaks on lisasid 1 ja 2 ning vormi INF 1 võimalik laadida ka CSV-failist pärast deklaratsiooni moodustamist. 

    deklaratsiooni esitama

  • Deklaratsiooni on võimalik esitada ka üle X-tee.

  • Paberil võib deklaratsiooni TSD esitada siis, kui on kuni 5 rida, s.t deklareeritakse kuni viis väljamakse saajat.

Käsiraamat - deklaratsiooni esitamise juhised

Käsiraamatu sisu avaneb allolevast teemade menüüst, alateemade kuvamiseks vajutage menüüribal noolele.

Väljamakse osatähtsus väljamakstud omakapitalis

Koodi 13070 isikute lõikes täitmiseks arvutatakse omakapitali väljamaksete maksustatud osa osatähtsus kogu omakapitalist tehtud väljamaksetes.

Kood 13070 täidetakse ainult juhul, kui vormi TSD lisal 7 on täidetud osa I kood 7080 ja/või osa II kood 7320, s.t juhul, kui lisal 7 on deklareeritud äriühingu tasemel maksustatud väljamaksed omakapitalist. Lisa 7 osa I koodil 7080 on omakapitali väljamaksed, millelt tasub tulumaksu maksumaksja ja osa II koodil 7320 on omakapitali väljamaksed, mida maksumaksja võib maksuvabalt välja maksta, kuna nad on eelnevalt juba maksustatud.

Deklaratsiooni elektroonilisel esitamisel koodi 13070 maksumaksja ise täita ei saa. Tegemist on arvutatava summaga.

Igale isikule väljamakstud omakapitali maksustatud osa koodil 13070 arvutatakse koodil 13060 näidatud väljamakstud omakapitali summa korrutamisel II osa koodil 13080 arvutatud osatähtsusega (13060 x 13080) = 13070 juhul, kui koodil 13050 (väljamakse liik) on näidatud omakapitali väljamaksed.

Näide

Kaarel Krahvlile maksti välja dividende summas 500.00 eurot ja osteti tagasi osalust summas 800.00 eurot, millest summa 312.91 eurot on äriühingu tasemel maksustatud.

I. Maksustamisperioodil väljamakstud dividendide ja omakapitali väljamaksete saajad

Väljamakse saaja

Väljamakse

isiku- või registrikood Eestis

mitteresidendi isiku- või registrikood
elu- või asukohariigis

ees- ja perekonna-nimi või nimi

mitteresidendi elu- või asukohariigi

nimi

aadress

liik

summa

sealhulgas maksustatud omakapitali väljamaksed

13000

13010

13020

13030

13040

13050

13060

13070

3XXXXXXXXXX

Kaarel Krahvel

DK

500.00

3XXXXXXXXXX

Kaarel Krahvel

AOT

800.00

312.91

Viimati uuendatud 15.10.2021

Viimati uuendatud 31.05.2022

Kas sellest lehest oli abi?