Deklaratsiooni esitamise võimalused

  • Deklaratsiooni saab esitada e-MTAs kas käsitsi sisestades või failist laadides. 
    Deklaratsiooni saab laadida XML-failist kas ühe failina või lisade kaupa. Lisaks on lisasid 1 ja 2 ning vormi INF 1 võimalik laadida ka CSV-failist pärast deklaratsiooni moodustamist. 

    deklaratsiooni esitama

  • Deklaratsiooni on võimalik esitada ka üle X-tee.

  • Paberil võib deklaratsiooni TSD esitada siis, kui on kuni 5 rida, s.t deklareeritakse kuni viis väljamakse saajat.

Käsiraamat - deklaratsiooni esitamise juhised

Käsiraamatu sisu avaneb allolevast teemade menüüst, alateemade kuvamiseks vajutage menüüribal noolele.

Maksuarvestus

Lisa 7 osa Ia kood 7070 on arvutatav ja näitab, kui suur on kalendrikuu lõpuks omakapitali sissemaksete väljamaksmata osa maksuarvestuses ja mis kantakse üle järgmise maksustamisperioodi vormi TSD lisa 7 osa Ia koodile 7040.

Kui maksustamisperioodil on täidetud lisa 7 osa Ia kood 7070, siis samal maksustamisperioodil ei täideta lisa 7 osa I koodi 7080.

Lisa 7 osa I kood 7080 on arvutatav ja täidetakse juhul, kui maksustamisperioodil omakapitali väljamaksed lisa 7 osa Ia koodil 7060 ületavad maksustamisperioodi lisa 7 osa Ia koodil 7050 näidatud sissemakseid. Sissemakseid ületav osa kantakse lisa 7 osa I koodile 7080, millelt arvutatakse maksukohustus lisa 7 osa I koodil 7200.

Kui maksumaksja täidab maksustamisperioodil lisa 7 osa I koodi 7080, tähendab see seda, et maksuarvestuses on kõik omakapitali tehtud sissemaksed välja makstud ja järgmistel maksustamisperioodidel, kui lisa 7 osa Ia koodil 7030 omakapitali sissemakseid tehtud ei ole, kuuluvad kõik omakapitalist tehtud väljamaksed maksustamisele. Kui on täidetud maksustamisperioodi lisa 7 osa I kood 7080, siis osa Ia koodi 7070 ei täideta.

Näide 
Juhul kui koodil 7060 näidatud väljamaksed ei ületa koodil 7050 näidatud summat, siis täidetakse kood 7070:

Osa Ia. Omakapitali sisse- ja väljamaksed

  Kood  Summa
Omakapitali sissemaksed pärast õiguste üleandmist:  7050 5000.000
7040 – SUM7410 – SUM7420 ≥ 0
Omakapitalist tehtud väljamaksete summa 7060 3000.00
Maksustamisperioodi lõpuks omakapitalist väljamaksmata sissemaksete summa: (kantakse üle järgmise vormi TSD lisa 7 koodile 7040): 7050 – 7060 ≥ 0 7070 2000.00
5000 – 3000 = 2000

millel arvutatakse kalendrikuu lõpuks omakapitali sissemaksete välja maksmata summa 2000.00 eurot, mis kantakse üle järgmise maksustamisperioodi lisa 7 osa Ia koodile 7040. Maksustamisperioodi lisa 7 osa Ia koodil 7060 näidatud väljamakse 3000.00 euro saajate kohta tuleb täita vorm INF 1 ja anda tõend TD.

Näide 
Juhul, kui lisa 7 osa Ia koodil 7060 näidatud väljamaksed ületavad sama perioodil lisa 7 osa Ia koodil 7050 näidatud summat, siis täidetakse osa I koodid 7080 ja 7200 ning maksuarvestuses on välja makstud kõik omakapitali tehtud sissemaksed.

Osa Ia. Omakapitali sisse- ja väljamaksed

  Kood  Summa
Omakapitali sissemaksed pärast õiguste üleandmist:  7050 5000.000
7040 – SUM7410 – SUM7420 ≥ 0
Omakapitalist tehtud väljamaksete summa 7060 8000.00
Maksustamisperioodi lõpuks omakapitalist väljamaksmata sissemaksete summa: (kantakse üle järgmise vormi TSD lisa 7 koodile 7040): 7050 – 7060 ≥ 0 7070 0

Osa I. Väljamakstud dividendid ja muud kasumieraldised, väljamaksed omakapitalist, varjatud kasumieraldised, välismaiste kontrollitavate äriühingute kasum ning tulumaks lahkumisel

  Kood  Summa
Omakapitalist väljamakstud sissemakseid ületav maksustatav summa 7080 3000.00
7060 – 7050 ≥ 0
8000 – 5000 = 3000
Vormi TSD koodile 114 kantav tasutav tulumaks: [(7010 + 7080) × 20/80] – 7180 + 7640 ≥ 0 + (7012 × 20/80)  7200 750.00
3000 × 20/80= 750

Vastavalt TuMS § 50 lõikele 2 maksab residendist äriühing tulumaksu omakapitali väljamaksetelt lisa 7 osa Ia koodil 7060, mis ületab äriühingu omakapitali tehtud rahalisi ja mitterahalisi sissemakseid lisa 7 osa Ia koodi 7050. Maksustamisperioodi koodil 7060 näidatud väljamakse summa 8000.00 euro saajate kohta tuleb esitada vorm INF 1 ja anda tõend TD.
 

Viimati uuendatud 21.09.2022

Viimati uuendatud 31.05.2022

Kas sellest lehest oli abi?