Deklaratsiooni esitamise võimalused

  • Deklaratsiooni saab esitada e-MTAs kas käsitsi sisestades või failist laadides. 
    Deklaratsiooni saab laadida XML-failist kas ühe failina või lisade kaupa. Lisaks on lisasid 1 ja 2 ning vormi INF 1 võimalik laadida ka CSV-failist pärast deklaratsiooni moodustamist. 

    deklaratsiooni esitama

  • Deklaratsiooni on võimalik esitada ka üle X-tee.

  • Paberil võib deklaratsiooni TSD esitada siis, kui on kuni 5 rida, s.t deklareeritakse kuni viis väljamakse saajat.

Käsiraamat - deklaratsiooni esitamise juhised

Käsiraamatu sisu avaneb allolevast teemade menüüst, alateemade kuvamiseks vajutage menüüribal noolele.

Aktsia/osa võõrandamine

Omakapitali sissemaksena käsitatakse ka äriühingu oma osade, aktsiate või osamakse (äriühingu poolt tagasiostetud ning ajutiselt tema käes olevad omaaktsiad) võõrandamisest saadud tulud. Seega tegemist on olukorraga, kus oma osalust võõrandab äriühing, mitte osanikud või aktsionärid.

Näide
AS müüs 2021. aasta veebruaris 63 911.00 euro eest 2020. aastal tagasiostetud omaaktsiaid. Seega peab AS täitma veebruari lisa 7 osa Ia ja näitama koodil 7030 summa 63 911.00. AS-il oli enne tresooraktsiate müüki deklareeritud sissemaksete väljamaksmata summa lisa 7 osa Ia koodil 7070 25 000.00 eurot, mis tuli üle maksustamisperioodi koodile 7040.

Osa Ia. Omakapitali sisse- ja väljamaksed

  Kood  Summa
Maksustamisperioodil omakapitali tehtud sissemaksed  7030 63 911,00
Eelmise deklaratsiooni Lisa 7 koodi 7070 väärtus   25 000,00
Omakapitali sissemaksed kokku: 7040 88 911.00
(eelmise vormi TSD lisa 7 kood 7070) + 7030 + SUM7510 + SUM7520 > 0
25 000 + 63 911 = 88 911
Omakapitali sissemaksed pärast õiguste üleandmist:  7050 88 911.00
7040 – SUM7410 – SUM7420 ≥ 0
Maksustamisperioodi lõpuks omakapitalist väljamaksmata sissemaksete summa (kantakse üle järgmise vormi TSD lisa 7 koodile 7040): 7050 – 7060 ≥ 0 7070 88 911.00

Maksustamisperioodi lõpuks välja maksmata omakapitali osa 88 911.00 eurot kantakse järgmise kalendrikuu lisa 7 osa Ia koodile 7040. Kuna maksustamisperioodil väljamakseid ei toimunud, s.t koodi 7060 ei täidetud ja vormi INF 1 ei esitata.

Viimati uuendatud 21.09.2022

Viimati uuendatud 31.05.2022

Kas sellest lehest oli abi?