Deklaratsiooni esitamise võimalused

  • Deklaratsiooni saab esitada e-MTAs kas käsitsi sisestades või failist laadides. 
    Deklaratsiooni saab laadida XML-failist kas ühe failina või lisade kaupa. Lisaks on lisasid 1 ja 2 ning vormi INF 1 võimalik laadida ka CSV-failist pärast deklaratsiooni moodustamist. 

    deklaratsiooni esitama

  • Deklaratsiooni on võimalik esitada ka üle X-tee.

  • Paberil võib deklaratsiooni TSD esitada siis, kui on kuni 5 rida, s.t deklareeritakse kuni viis väljamakse saajat.

Käsiraamat - deklaratsiooni esitamise juhised

Käsiraamatu sisu avaneb allolevast teemade menüüst, alateemade kuvamiseks vajutage menüüribal noolele.

Oma osa/aktsia tagasiost

Äriseadustik reguleerib oma osade või aktsiate tagasiostmist, samuti nagu ka usaldusosanikule sissemakse tagastamist, mida kajastatakse ka omakapitali väljamaksena. Äriseadustik sätestab veel mitmeid olukordi, mida TuMS tähenduses käsitletakse oma osade või aktsiate omandamisena ja mille eest makstud hüvitised kajastatakse lisa 7 osa Ia koodil 7060 või osa II koodil 7320. Näiteks olukorrad, kus asendatud osa või aktsia eest makstakse rahalist hüvitist või tulundusühistu liikmele ei tagastata osamaksu, vaid makstakse hüvitisena seda osa varast, mille ta oleks saanud, kui ühistu oleks lõpetanud tegevuse liikmelisuse lõppemise päeval.

Oma aktsiate või osade tühistamist väljamakseid tegemata lisal 7 deklareerimisele ei kuulu.

Näide
Aktsiaseltsi asutamisel aastal (2000) tehti sissemakse 19 173.49 eurot koos ülekursiga ja 2010. aastal läbiviidud fondiemissiooni tulemusena suurendati aktsiakapitali 20 000 euro võrra. 2022. aasta märtsis osteti tagasi 10% aktsiatest 25 565 euro eest.

Fondiemissioon viidi läbi pärast 2000. a ja seda maksuarvestuses sissemaksena omakapitali arvesse ei võeta. Koodil 7060 näidatakse tegelikult väljamakstud summa. Ei näidata aktsia nimiväärtust. Kuna maksustamisperioodi väljamaksed summas 25 565.00 ületasid koodil 7050 näidatud summat 19 173.49, täidab maksumaksja koodi 7080 sissemakseid ületavas osas ja maksumaksjal tekib maksukohustus. Märtsi lisa 7 osa Ia koodilt 7070 järgmise maksustamisperioodi lisa 7 osa Ia koodile 7040 midagi üle ei kanta, sest maksumaksja on maksuarvestuses välja maksnud kõik omakapitali tehtud sissemaksed.

Osa Ia. Omakapitali sisse- ja väljamaksed

  Kood  Summa
Omakapitali sissemaksed kokku 7040 19 173.49
(eelmise vormi TSD lisa 7 kood 7070) + 7030 + SUM7510 + SUM7520 > 0
Omakapitali sissemaksed pärast õiguste üleandmist:  7050 19 173.49
7040 – SUM7410 – SUM7420 ≥ 0
Omakapitalist tehtud väljamaksete summa 7060 25 565.00

Osa I. Väljamakstud dividendid ja muud kasumieraldised, väljamaksed omakapitalist, varjatud kasumieraldised, välismaiste kontrollitavate äriühingute kasum ning tulumaks lahkumisel

  Kood  Summa
Omakapitalist väljamakstud sissemakseid ületav maksustatav summa 7080 6391.51
7060 – 7050 ≥ 0
25 565 – 19 173.49 = 6391.51
Vormi TSD koodile 114 kantav tasutav tulumaks: [(7010 + 7080) × 20/80 + 7009 * 14/86)] – 7180 + 7640 ≥ 0 + (7012 + 7014 + 7016 × 20/80) 7200 1597.88
6 391.51 × 20/80 = 1597.88

Sama maksustamisperioodi eest on vaja veel esitada vorm INF 1 lisa 7 osa Ia koodil 7060 näidatud väljamakse saajate kohta ja väljamakse saajatele anda tõend TD.

Viimati uuendatud 21.09.2022

Viimati uuendatud 31.05.2022

Kas sellest lehest oli abi?