Deklaratsiooni esitamise võimalused

  • Deklaratsiooni saab esitada e-MTAs kas käsitsi sisestades või failist laadides. 
    Deklaratsiooni saab laadida XML-failist kas ühe failina või lisade kaupa. Lisaks on lisasid 1 ja 2 ning vormi INF 1 võimalik laadida ka CSV-failist pärast deklaratsiooni moodustamist. 

    deklaratsiooni esitama

  • Deklaratsiooni on võimalik esitada ka üle X-tee.

  • Paberil võib deklaratsiooni TSD esitada siis, kui on kuni 5 rida, s.t deklareeritakse kuni viis väljamakse saajat.

Käsiraamat - deklaratsiooni esitamise juhised

Käsiraamatu sisu avaneb allolevast teemade menüüst, alateemade kuvamiseks vajutage menüüribal noolele.

Väljamakse on dividend või muu kasumieraldis

Kui väljamakse on dividend või muu kasumieraldis, täidetakse vormi INF 1 koodid 13050 ja 13060

Koodil 13050 valitakse väljamakse liik deklaratsiooni elektroonilisel esitamisel rippmenüüst.

Kui väljamakse liigiks on valitud DK, MDK, TDK – dividend ja muu kasumieraldis, siis koodil 13000 või 13010 näidatud isikule tehtud väljamakse näidatakse koodil 13060.

  • Koodi 13060 summa kokku kontroll, kui koodil 13050 on väljamakse liik DK = lisa 7 (osa I kood 7010 + osa II kood 7310).
  • Koodi 13060 summa kokku kontroll, kui koodil 13050 on väljamakse liik MDK = lisa 7 (osa I kood 7009 + osa II kood 7311)
  • Koodi 13060 summa kokku kontroll, kui koodil 13050 on väljamakse liik TDK = lisa 7 (osa Ic kood 7022 + osa II kood 7312)

Väljamakstud dividendide ja kasumieraldiste puhul koodi 13070 ei täideta.

Dividendide saajate deklareerimisel on vaja vahet teha dividendide loovutamisel ja dividendidest loobumisel.

Vastuvõetud otsusega jaotada dividende tekib aktsionäril/osanikul äriühingu vastu nõue. Kui osanik/aktsionär soovib, et temale ettenähtud dividendi saajaks on teine isik, siis selleks tuleb tal loovutada dividendinõue. Sellisel juhul on dividendi saajaks isik, kelle kasuks nõue loovutati.

Aktsiaseltsifond valib koodil 13050 väljamaksed liigiga DK - dividendid ja muud kasumieraldised.

Näide

Kaarel Krahvel loovutas oma dividendinõude summas 500.00 eurot osaühingus Linlane laenu katteks osaühingule Meie Meel. Väljamakse tegi ja deklareeris lisal 7 OÜ Linlane, kuid saajaks vormil INF 1 on OÜ Meie Meel.

Väljamakse saaja

Väljamakse

isiku- või registrikood Eestis

mitteresidendi isiku- või registrikood
elu- või asukohariigis

ees- ja perekonnanimi või nimi

mitteresidendi elu- või asukohariigi

nimi

aadress

liik

summa

sealhulgas maksustatud omakapitali väljamaksed

13000

13010

13020

13030

13040

13050

13060

13070

7XXXXXXX

OÜ Meie Meel

DK

500.00


Kui aga osanik/aktsionär ei ole nõuet loovutanud ja laseb oma dividendi välja maksta teisele isikule, siis ei ole tegemist dividendi loovutamisega. Sellisel juhul on dividendi saajaks ikka osanik/aktsionär, lihtsalt väljamakse tehakse tema poolt määratud isikule.

Näide

Kaarel Krahvelil on dividendinõue OÜ-s Linlane, kuid ta laseb oma dividendi väljamakse 500.00 eurot kanda Toomas Tohvli arveldusarvele. Sellisel juhul näidatakse vormil INF 1 dividendi saajaks Kaarel Krahvel.

Seega näidatakse vormil INF 1 dividendi saajana dividendiõigusliku isiku andmed.

I. Maksustamisperioodil väljamakstud dividendide ja omakapitali väljamaksete saajad

Väljamakse saaja

Väljamakse

isiku- või registrikood Eestis

mitteresidendi isiku- või registrikood
elu- või asukohariigis

ees- ja perekonnanimi või nimi

mitteresidendi elu- või asukohariigi

nimi

aadress

liik

summa

sealhulgas maksustatud omakapitali väljamaksed

13000

13010

13020

13030

13040

13050

13060

13070

7XXXXXXX

OÜ Meie Meel

DK

500.00


Koodil 13050 valitakse väljamakse liigiks deklaratsiooni elektroonilisel esitamisel rippmenüüst „MDK – madalama maksumääraga maksustatud dividend ja muu kasumieraldis". Väljamakse liigiga „MDK" deklareeritakse vormil INF 1 koodil 13060 füüsilise isiku dividenditulu brutosumma (väljamakstud summa × 7/93), koodil 13073 kinnipeetud tulumaksu määr ning koodil 13074 kinnipeetud tulumaks.

Madalama maksumääraga maksustatud dividendi maksmisel või edasimaksmisel füüsilisele isikule kuulub üldjuhul kinnipidamisele tulumaks määras 7%, kuid mitteresidendist füüsilise isiku puhul võivad maksuleping ja dividenditulu saaja residentsustõend kinnipidamisele kuuluva tulumaksu määra vähendada (vastavalt 0% või 5%). Tulumaks kuulub kinnipidamisele nii residendist kui ka mitteresidendist füüsilisele isikule tehtud dividendi väljamakselt.

Madalama maksumääraga maksustatud dividendi väljamaksmisel juriidilisele isikule tulumaksu kinni ei peeta.

Kui koodil 13050 on näidatud väljamakse liik „MDK", siis täidetakse kood 13060 ning koodi 13070 ei täideta.

Koodil 13072 näidatakse maksuvaba tulu summa. Nimetatud summa ei või olla väiksem kui null ja suurem kui 500. Maksuvaba tulu summat saab rakendada ainult residendist füüsilisele isikule tehtud MDK väljamaksele. Kui ühele isikule on tehtud ühe väljamaksja poolt ühesuguseid dividendide väljamakseid, siis võib need väljamaksed summeerida.

Pärast 15. veebruari ei ole võimalik muuta/kustutada e-MTAs eelmisel aastal füüsilisele isikule deklareeritud dividendide väljamakseid liigiga „MDK". Paranduste sisseviimiseks on vajalik esitada Maksu- ja Tolliametile parandusdeklaratsioonid: TSD põhivorm,  lisa 7 ja INF 1.

Koodilt 13075 " Kinnipeetud tulumaks kokku" summa kantakse vormi TSD koodile 110 "Kinnipeetud tulumaks"

Viimati uuendatud 15.10.2021

Viimati uuendatud 31.05.2022

Kas sellest lehest oli abi?