Deklaratsiooni esitamise võimalused

  • Deklaratsiooni saab esitada e-MTAs kas käsitsi sisestades või failist laadides. 
    Deklaratsiooni saab laadida XML-failist kas ühe failina või lisade kaupa. Lisaks on lisasid 1 ja 2 ning vormi INF 1 võimalik laadida ka CSV-failist pärast deklaratsiooni moodustamist. 

    deklaratsiooni esitama

  • Deklaratsiooni on võimalik esitada ka üle X-tee.

  • Paberil võib deklaratsiooni TSD esitada siis, kui on kuni 5 rida, s.t deklareeritakse kuni viis väljamakse saajat.

Käsiraamat - deklaratsiooni esitamise juhised

Käsiraamatu sisu avaneb allolevast teemade menüüst, alateemade kuvamiseks vajutage menüüribal noolele.

Aktsionäride/osanike sissemaksed

Äriseadustik lubab moodustada muid reserve. Selliste reservide moodustamine toimub juurde maksete arvelt ja on vabatahtlik. Vaba või vabatahtlik reserv, mis moodustatakse äriseadustiku põhimõtteid arvestades, s.t mille moodustamine on põhikirjas sätestatud ja mida tehakse täiendavate sissemaksete arvelt, on käsitatav omakapitali sissemaksena. Nimetatud reservi moodustamise kokkulepe ei sätesta kohustust suunatud vahendeid tagasi maksta. Kui selle reservi arvelt tehakse väljamakseid (reservi moodustamisel on põhikirjas reguleeritud millal, millises olukorras toimuvad väljamaksed), siis maksustamisel on tegemist omakapitali väljamaksega.

Seega, kui ülal nimetatud reserv on kooskõlas äriseadustikus sätestatud põhimõtetega ja muuhulgas arvestades võlausaldajatega, käsitatakse sellesse reservi tehtud sissemakseid omakapitali sissemaksena ja mida võetakse arvesse osanikule või aktsionärile § 50 lõikes 2 nimetatud väljamaksete tegemisel.

Siinkohal on oluline, et sellise reservi moodustamine ei ole vastuolus äriseadustikuga ega raamatupidamist reguleerivate õigusaktidega, s.t aktsepteeritav ka audiitori poolt omakapitaliõigusliku reservina.

Näide 
Emaettevõte täidab äriseadustikus nimetatud abinõusid sellega, et annab tütarettevõttele üle vara ja tütarettevõte kajastab seda omakapitalis vabatahtliku reservina. Sellisel juhul sissemakse tegijale vara üleandmisega maksukohustusi ei kaasne ja saaja jaoks on tegemist sissemaksega omakapitali.

Osa Ia. Omakapitali sisse- ja väljamaksed

  Kood  Summa
Maksustamisperioodil omakapitali tehtud sissemaksed  7030 40 000,00
Eelmise deklaratsiooni Lisa 7 koodi 7070 väärtus   0
Omakapitali sissemaksed kokku 7040 40 000.00
(eelmise vormi TSD lisa 7 kood 7070) + 7030 + SUM7510 + SUM7520 > 0)
Omakapitali sissemaksed pärast õiguste üleandmist:  7050 40 000.00
7040 – SUM7410 – SUM7420 ≥ 0
Maksustamisperioodi lõpuks omakapitalist väljamaksmata sissemaksete summa (kantakse üle järgmise vormi TSD lisa 7 koodile 7040): 7050 – 7060 ≥ 0 7070 40 000.00

Maksustamisperioodi lõpuks välja maksmata omakapitali osa 40 000.00 eurot kantakse järgmise kalendrikuu lisa 7 osa Ia koodile 7040. Kuna maksustamisperioodil väljamakseid ei toimunud, s.t koodi 7060 ei täidetud ja vormi INF 1 ei esitata.

Näide 
Osaühingu osakapitali tehakse nn mitterahaline sissemakse summas 500 000.00 eurot, kus raamatupidamisearvestuses 1 euro kantakse osakapitali suurendamiseks ja 499 999.00 eurot kajastatakse kasumis.

Maksuarvestuses suureneb lisa 7 osa Ia koodil 7030 osakapitali sissemakse 1.00 euro. Kasum ei ole maksuarvestuses sissemakse omakapitali, olenemata sellest, kuidas ja mille arvelt raamatupidamises on see moodustunud.

Osa Ia. Omakapitali sisse- ja väljamaksed

  Kood  Summa
Maksustamisperioodil omakapitali tehtud sissemaksed  7030 1.00
Eelmise deklaratsiooni Lisa 7 koodi 7070 väärtus   0
Omakapitali sissemaksed kokku 7040 1.00
(eelmise vormi TSD lisa 7 kood 7070) + 7030 + SUM7510 + SUM7520 > 0)
Omakapitali sissemaksed pärast õiguste üleandmist:  7050 1.00
7040 – SUM7410 – SUM7420 ≥ 0
Maksustamisperioodi lõpuks omakapitalist väljamaksmata sissemaksete summa (kantakse üle järgmise vormi TSD lisa 7 koodile 7040): 7050 – 7060 ≥ 0 7070 1.00

Maksustamisperioodi lõpuks välja maksmata omakapitali osa 1.00 eurot kantakse järgmise kalendrikuu lisa 7 osa Ia koodile 7040. Kuna maksustamisperioodil väljamakseid ei toimunud, s.t koodi 7060 ei täidetud ja vormi INF 1 ei esitata.

Näide 
Vabatahtlik reserv on moodustatud kooskõlas äriseadustikuga omaniku poolt antud laenuga (nõudega) äriühingule. Tegemist ei ole enam tagastamisele kuuluva laenuga. Sellelt summalt ei arvestata intressi, ei ole kohustust tagasi maksta. Äriühingu kohustus kanti omakapitali mais 2021. a summas 20 000.00 eurot. Osaühingul oli varasemalt maksuhaldurile deklareeritud omakapitali sissemakse 2556.00 eurot, mis tuleb üle eelneva lisa 7 osa Ia koodilt 7070.

Osa Ia. Omakapitali sisse- ja väljamaksed

  Kood  Summa
Maksustamisperioodil omakapitali tehtud sissemaksed  7030 20 000.00
Eelmise deklaratsiooni Lisa 7 koodi 7070 väärtus   2 556.00
Omakapitali sissemaksed kokku 7040 22 556.00
(eelmise vormi TSD lisa 7 kood 7070) + 7030 + SUM7510 + SUM7520 > 0
2556 + 20 000 = 22 556
Omakapitali sissemaksed pärast õiguste üleandmist:  7050 22 556.00
7040 – SUM7410 – SUM7420 ≥ 0
Maksustamisperioodi lõpuks omakapitalist väljamaksmata sissemaksete summa (kantakse üle järgmise vormi TSD lisa 7 koodile 7040): 7050 – 7060 ≥ 0 7070 22 556.00

Maksustamisperioodi lõpuks välja maksmata omakapitali osa 22 556.00 eurot kantakse järgmise kalendrikuu lisa 7 osa Ia koodile 7040. Vormi INF 1 ei esitata, sest maksustamisperioodil väljamakseid koodil 7060 ei tehtud.

Näide
„Reserv“ on moodustatud omaniku laenuga (nõudega) äriühingule otsuse alusel ja juhul, kui äriühing on taastanud netovara suuruse, tõstetakse „reserv“ raamatupidamises uuesti kohustuseks omaniku vastu ja makstakse laenuna tagasi. Siinkohal ei ole oluline, kuidas seda „reservi“ nimetatakse, kas vabaks, vabatahtlikuks vms.

Antud juhul on tegemist olukorraga, mida maksumaksjad praktiseerivad ja maksuhaldur annab hinnangu ainult maksustamise seisukohalt, s.t tegemist ei ole sissemaksega omakapitali ja lisa 7 osa Ia koodil 7030 ei deklareerita.

Viimati uuendatud 21.09.2022

Viimati uuendatud 31.05.2022

Kas sellest lehest oli abi?