Deklaratsiooni esitamise võimalused

  • Deklaratsiooni saab esitada e-MTAs kas käsitsi sisestades või failist laadides. 
    Deklaratsiooni saab laadida XML-failist kas ühe failina või lisade kaupa. Lisaks on lisasid 1 ja 2 ning vormi INF 1 võimalik laadida ka CSV-failist pärast deklaratsiooni moodustamist. 

    deklaratsiooni esitama

  • Deklaratsiooni on võimalik esitada ka üle X-tee.

  • Paberil võib deklaratsiooni TSD esitada siis, kui on kuni 5 rida, s.t deklareeritakse kuni viis väljamakse saajat.

Käsiraamat - deklaratsiooni esitamise juhised

Käsiraamatu sisu avaneb allolevast teemade menüüst, alateemade kuvamiseks vajutage menüüribal noolele.

TSD lisa 6 parandamine

Kui lisa 6 koodidel 6000 kuni 6140 esitanud andmed ei vasta tegelikkusele või on andmete esitamisel eksitud, siis lisas 6 paranduste tegemiseks ei ole võimalik näidata nendel koodidel miinusmärgiga summat või teha vahearvestusi. Selleks tuleb esitada vastava perioodi kohta uus lisa 6 õigete andmetega, st esitada selle perioodi kohta uus (parandus) deklaratsioon.

Paberkandjal esitatavale lisale 6 lisatakse märkus „parandus“. TSD lisa 6 esitatakse koos põhivormiga TSD.

Parandusdeklaratsioone on võimalik esitada nii paberkandjal kui ka elektroonselt kuni kolm aastat tagasi.

Viimati uuendatud 29.09.2021

Viimati uuendatud 31.05.2022

Kas sellest lehest oli abi?