Deklaratsiooni esitamise võimalused

 • Deklaratsiooni saab esitada e-MTAs kas käsitsi sisestades või failist laadides. 
  Deklaratsiooni saab laadida XML-failist kas ühe failina või lisade kaupa. Lisaks on lisasid 1 ja 2 ning vormi INF 1 võimalik laadida ka CSV-failist pärast deklaratsiooni moodustamist. 

  deklaratsiooni esitama

 • Deklaratsiooni on võimalik esitada ka üle X-tee.

 • Paberil võib deklaratsiooni TSD esitada siis, kui on kuni 5 rida, s.t deklareeritakse kuni viis väljamakse saajat.

Käsiraamat - deklaratsiooni esitamise juhised

Käsiraamatu sisu avaneb allolevast teemade menüüst, alateemade kuvamiseks vajutage menüüribal noolele.

Väljamakse saaja üldandmed

INF 1 koodidel 13000, 13010, 13020, 13030, 13040 märgitakse väljamakse saaja üldandmed

Väljamaksete saajate üldandmete täimisel on vahe, kas väljamakse saajaks on resident või mitteresident.

Kui väljamaksete saajaks on:

 1. residendist füüsiline või juriidiline isik, siis täidetakse ainult koodid 13000 ja 13020.

  Samuti tuleb kontrollida, kas resident ei ole muutunud mitteresidendiks  sellisel juhul tuleb täita ka kõik mitteresidendi koodidega seotud andmed.

  Seda, kas residendist füüsiline isik on muutunud mitteresidendiks, saab kontrollida mitteresidentsuse päringust.

  Kui Maksu- ja Tolliamet on väljastanud mitteresidendile mitteresidentide registri koodi (MRR-koodi), siis näidatakse koodil 13000 ka MRR-i kood, või kui mitteresidendile on väljastatud Eestis isikukood, siis koodil 13000 kirjutatakse ka mitteresidendi isikukood.
   
 2. mitteresidendist füüsiline või juriidiline isik, siis täidetakse koodid 13010, 13020, 13030 ja 13040 ning eelmises alapunktis toodut arvestades ka kood 13000. 

  Mitteresidendi registrikoodi saab taotleda e-MTA kaudu, valides Registrid ja päringud - Registreerimine - Mitteresidendi registreerimine või esitada taotlus mitteresidendist väljamakse saaja Maksu- ja Tolliametis registreerimiseks.

Vormi INF 1 elektroonilisel esitamisel valitakse koodi 13030 rippmenüüst mitteresidendi elu- või asukoha riik.

Viimati uuendatud 14.01.2022

Viimati uuendatud 31.05.2022

Kas sellest lehest oli abi?