Deklaratsiooni esitamise võimalused

  • Deklaratsiooni saab esitada e-MTAs kas käsitsi sisestades või failist laadides. 
    Deklaratsiooni saab laadida XML-failist kas ühe failina või lisade kaupa. Lisaks on lisasid 1 ja 2 ning vormi INF 1 võimalik laadida ka CSV-failist pärast deklaratsiooni moodustamist. 

    deklaratsiooni esitama

  • Deklaratsiooni on võimalik esitada ka üle X-tee.

  • Paberil võib deklaratsiooni TSD esitada siis, kui on kuni 5 rida, s.t deklareeritakse kuni viis väljamakse saajat.

Käsiraamat - deklaratsiooni esitamise juhised

Käsiraamatu sisu avaneb allolevast teemade menüüst, alateemade kuvamiseks vajutage menüüribal noolele.

Varjatud kasumieraldis

Äriühing, välja arvatud aktsiaseltsifond ja residendist krediidiasutus, maksab tulumaksu kontserni äriühingutele antud laenudelt, mis on tunnistatud varjatud kasumieraldiseks (TSD lisa 7, osas I kood 7012).

Antud laen on tunnistatud varjatud kasumieraldiseks, kui tehingu asjaolud viitavad, et tegelikult laenu tagastamist ei toimu, s.t on soov kasumi varjatud väljaviimist äriühingust laenudena. Antud laen TuMS § 502 tähenduses on ka muud laenuga samaväärsed tehingud (näiteks laenusumma suurendamine, laenu tagastamise tähtaja pikendamine, raha kandmine kontsernikontole vm oluliste tingimuste muutmine).

Antud laenu puhul, mille tagastamise tähtaeg on pikem kui 48 kuud, lasub maksumaksjal maksuhalduri nõudmisel tõendamiskohustus laenu tagasimaksmise võime ja kavatsuse kohta (TuMS § 61 lg 54), s.t suurem tõendamiskoormus on laenu andjal.

Siin näidatakse varjatud kasumieraldiseks tunnistatud laenud, mis on antud kontserni struktuuris nn ülal- ja kõrvalasuvatele äriühingutele, nt emaettevõtjale, emaettevõtjaga samasse kontserni kuuluvale tütarettevõtjale, kontserni kuuluvale juriidilisest isikust aktsionärile, osanikule, mittetulundusühingule või sihtasutusele, kellel on laenu andvas äriühingus häälteenamus või valitsev mõju. 

Siin ei käsitata emaettevõtte antud laenu oma tütarettevõttele. Emaettevõtte laene tütarettevõttele loetakse tavapäraseks majandustehinguks, sest emaettevõte ei jaota oma kasumit tütarettevõttele ja soovib laenu tagasi, v.a juhul, kui antud laen on mitterahaliseks sissemakses tütarettevõtte omakapitali.

Näide
OÜ Minemetsa on andnud  jaanuaris 2021 kontserni teisele tütarettevõttele OÜ-le Mikskamitte laenu summas 6000 eurot. Märtsikuus 2022 tunnistati laen varjatud kasumieraldiseks. OÜ Minemetsa deklareerib varjatud kasumieraldise  märtsikuu deklaratsioonil lisal 7.

Osa I. Väljamakstud dividendid ja muud kasumieraldiselt, väljamaksed omakapitalist, varjatud kasumieraldised, välismaiste kontrollitavate äriühingute kasum ning tulumaks lahkumisel

  Kood Summa
Väljamakstud varjatud kasumieraldise summa 7012 6000.00
Vormi TSD koodile 114 kantav tasutav tulumaks: 7200 1500.00
6000 × 20/80 = 1500

Varjatud kasumieraldise maksustamine toimub eraldi, sõltumata muudest maksustamisperioodi maksukohustustest või soodustustest. Vormi INF 1 ei  täideta.

Tagastatud varjatud kasumieraldis (maksustatud koodil 7012) deklareeritakse TSD lisas 7 osas IIa „Tagastatud varjatud kasumieraldis ja välismaiste kontrollitavate äriühingute kasum ja väljaviidud vara“. Tagastatud summade arvelt on võimalik välja maksta maksuvabalt dividende ja omakapitali väljamakseid.

Viimati uuendatud 09.09.2022

Viimati uuendatud 31.05.2022

Kas sellest lehest oli abi?