Deklaratsiooni esitamise võimalused

 • Deklaratsiooni saab esitada e-MTAs kas käsitsi sisestades või failist laadides. 
  Deklaratsiooni saab laadida XML-failist kas ühe failina või lisade kaupa. Lisaks on lisasid 1 ja 2 ning vormi INF 1 võimalik laadida ka CSV-failist pärast deklaratsiooni moodustamist. 

  deklaratsiooni esitama

 • Deklaratsiooni on võimalik esitada ka üle X-tee.

 • Paberil võib deklaratsiooni TSD esitada siis, kui on kuni 5 rida, s.t deklareeritakse kuni viis väljamakse saajat.

Käsiraamat - deklaratsiooni esitamise juhised

Käsiraamatu sisu avaneb allolevast teemade menüüst, alateemade kuvamiseks vajutage menüüribal noolele.

Vormi INF 1 täitmise juhised

TuMS § 54 lõike 3 alusel on rahandusminister 29.11.2010. a määrusega nr 60 „Tulumaksuseadusest, sotsiaalmaksuseadusest, kogumispensionide seadusest ja töötuskindlustuse seadusest tulenevate deklaratsioonide ja tõendite vormide kinnitamine ning nende täitmise ja esitamise korrad“ kehtestanud vormi INF1 „Dividendide ja omakapitalist tehtud väljamaksete saajate deklaratsiooni“ (edaspidi vorm INF 1).

Vorm INF 1 esitatakse alati koos vormi TSD lisaga 7 juhul, kui lisal 7 on:

 • täidetud osa I kood 7008 ja/või osa II kood 7310 ja 7311, s.t on välja makstud dividende või kasumieraldisi, sh regulaarselt makstavaid dividendide ja muid kasumieraldisi
 • on täidetud osa Ia kood 7060 ja/või osa II kood 7320, s.t on tehtud väljamakseid:
  - aktsia- või osakapitali või sissemaksete vähendamisel
  - aktsiate, osade, osamaksete vähendamisel või osaluse tagastamisel või tagasiostmisel
  - äriühingu likvideerimisel
  - muul juhul äriühingu omakapitalist, k. a juhul, kui äriühingu vara ei kasutata jätkuvalt Eestis majandustegevuses
 • on täidetud osa Ic kood 7022 ja/või osa II kood 7312, s.t  tonnaažikorra alusel on välja makstud dividendide ja muid kasumieraldisi

Vormil INF 1 näidatakse lisal 7 koodidel 7008, 7022, 7060, 7310, 7311, 7312  ja 7320 deklareeritud väljamaksete saajad eraldi.

Vormi TSD lisa 7 elektroonilisel esitamisel maksumaksja, olles täitnud kasvõi ühe ülaltoodud koodidest, saab veateate, et on vaja täita vorm INF 1. Täites vormi INF 1 väljamaksete saajate kohta, veateade kaob.

Vorm INF 1 koosneb osadest I ja II.

Viimati uuendatud 11.11.2021

Viimati uuendatud 31.05.2022

Kas sellest lehest oli abi?