Deklaratsiooni esitamise võimalused

 • Deklaratsiooni saab esitada e-MTAs kas käsitsi sisestades või failist laadides. 
  Deklaratsiooni saab laadida XML-failist kas ühe failina või lisade kaupa. Lisaks on lisasid 1 ja 2 ning vormi INF 1 võimalik laadida ka CSV-failist pärast deklaratsiooni moodustamist. 

  deklaratsiooni esitama

 • Deklaratsiooni on võimalik esitada ka üle X-tee.

 • Paberil võib deklaratsiooni TSD esitada siis, kui on kuni 5 rida, s.t deklareeritakse kuni viis väljamakse saajat.

Käsiraamat - deklaratsiooni esitamise juhised

Käsiraamatu sisu avaneb allolevast teemade menüüst, alateemade kuvamiseks vajutage menüüribal noolele.

Vormi INF1 osa II kood 13080

Koodi 13080 on vaja selleks, kui omakapitali väljamakse saajaid on rohkem kui üks ja väljamakse on kas osaliselt või täielikult äriühingu tasemel maksustatud. Sellisel juhul tuleb rakendada TuMS § 50 lõikes 21 sätestatut, s.t rakendatakse selle omakapitali väljamakse suhtes maksuvabastust osas, mis on võrdne väljamakse maksustatud osaga.

Koodil 13080 arvutatakse maksustatud omakapitali väljamakse osatähtsus kogu väljamakstud omakapitalis. Osatähtsus arvutatakse lisal 7 deklareeritud andmete alusel järgmiselt:

lisa 7 (osa I kood 7080 + II kood 7320) : (osa Ia kood 7060 + osa II kood 7320)

Koodil 13080 arvutatud osatähtsust kasutatakse ainult vormi INF 1 osa I koodi 13070 täitmiseks ja deklaratsiooni elektroonilise esitamisel maksumaksja seda täita ei saa.
 

Näide

Kaarel Krahvlilt osteti tagasi osalust summas 800.00 eurot. Osalus osteti tagasi ka Tuulike Vaevilt summas 500.00 eurot ja OÜ-lt Minks summas 1001.00 eurot. Maksumaksja deklareeris tagasi ostetud osaluse summa 2301.00 eurot oma lisa 7 osa Ia koodil 7060, millest 900.00 eurot ületas omakapitali tehtud sissemakseid ja deklareeriti lisa 7 osa I koodil 7080, s.t on maksustatud äriühingu tasemel.

Maksumaksja täidab väljamakse tegemise kalendrikuu lisa 7:

Osa I. Maksustamisperioodil väljamakstud dividendide ja omakapitali väljamaksete saajad

Omakapitalist väljamakstud sissemakseid ületav maksustatav summa: 7060 – 7050 ≥ 0

7080

900.00

Vormi TSD koodile 114 kantav tasutav tulumaks: [(7010 + 7080) × 20/80] – 7180 + 7640 ≥ 0 + (7012 × 20/80)

7200

225.00

 Osa Ia. Omakapitali sisse- ja väljamaksed

Omakapitali sissemaksed kokku
       – koodi 7020 täitmise korral: 7020 + 7030 + SUM7510 + SUM7520 > 0
       – järgnevatel maksustamisperioodidel:
          (eelmise vormi TSD lisa 7 kood 7070) + 7030 + SUM7510 + SUM7520 > 0

7040

1401.00

Omakapitali sissemaksed pärast õiguste üleandmist: 7040 – SUM7410 – SUM7420 ≥ 0

7050

1401.00

Omakapitalist tehtud väljamaksete summa

7060

2301.00


ja vormi INF 1:

Maksustamisperioodil väljamakstud dividendide ja omakapitali väljamaksete saajad

Väljamakse saaja

Väljamakse

isiku- või registrikood Eestis

mitteresidendi isiku- või registrikood
elu- või asukohariigis

ees- ja perekonnanimi või nimi

mitteresidendi elu- või asukohariigi

nimi

aadress

liik

summa

sealhulgas maksustatud omakapitali väljamaksed

13000

13010

13020

13030

13040

13050

13060

13070

4XXXXXXXXXX

Tuulike Vaev

AOT

500.00

195.56

3XXXXXXXXXX

Kaarel Krahvel

AOT

800.00

312.91

1XXXXXXX

OÜ Minks

AOT

1001.00

391.53


Koodi 13070 täitmiseks arvutame äriühingu tasemel maksustatud väljamakse osatähtsuse kogu omakapitali väljamaksesse.

Kogu omakapitali väljamaksete summa lisa 7 osa Ia koodil 7060 kokku on 500 + 800 + 1001 = 2301.00 eurot, millest äriühingu tasemel maksustatud osa lisa 7 osa I koodil 7080 kokku on 900.00 eurot.

Osatähtsus arvutatakse koodil 13080 järgmiselt: 900 : 2301 = 0.3911343

Koodi 13070 iga omakapitali väljamakse saaja juures arvutatakse järgmiselt:
kood 13060 × kood 13080

 • Tuulike Vaevale tehtud väljamakse maksuvaba osa koodil 13070 arvutatakse:

  500 × 0.3911343 = 195.56

 • Kaarel Krahvlile tehtud väljamakse maksuvaba osa koodil 13070 arvutatakse:

  800 × 0.3911343 = 312.91

 • OÜ-le Minks tehtud väljamakse maksuvaba osa koodil 13070 arvutatakse:

  1001 × 0.3911343 = 391.53

Tehtud väljamaksete summa koodil 13060 kokku on 2301.00 (500 + 800 + 1001) eurot, sealhulgas maksustatud omakapitali väljamaksete summa koodil 13070 kokku on 900.00 (195.56 + 312.91 + 391.53) eurot.

Kui koodil 13050 on näidatud väljamakse liigiks omakapitali väljamaksed, on soovitav väljamakse saajale anda tõend TD, mis on residendist füüsilisele isikule oluline residendist füüsilise isiku tuludeklaratsiooni täitmisel ja residendiist äriühingule oma lisa 7 osa II täitmisel, s.t saadud maksustatud omakapitali väljamaksete deklareerimiseks.

 1. OÜ Minks sai omakapitali väljamakse summas 1001.00 eurot, mis on juba maksustatud summas 391.53 eurot. Tõendi TD alusel saab OÜ Minks näidata oma lisa 7 osas II saadud maksuvaba omakapitali väljamakse ja maksta seda edasi maksuvabalt kas dividendina või väljamaksena omakapitalist.

 2. Kaarel Krahvli tuludeklaratsiooni tabel 6.4 eeltäidetakse vormi INF 1 alusel ja sinna kantakse koodide 13060 ja 13070 vahe, s.t 487.09 (800.00 – 312.91) eurot, millest Kaarel saab veel maha arvata osaluse soetamiseks tehtud kulud.

 3. Tuulike Vaev tuludeklaratsiooni tabel 6.4 eeltäidetakse vormi INF 1 alusel ja sinna kantakse koodide 13060 ja 13070 vahe, s.t 304.44 (500.00 – 195.56) eurot, millest Tuulike saab veel maha arvata osaluse soetamiseks tehtud kulud.

  Kui Kaarlil ja Tuulikesel on tõend TD, siis on võimalik kontrollida, kas FIDEKis eeltäidetud summad on õiged ja nad saavad teada, kui suur osa saadud tulust on juba maksustatud, s.t millelt nemad enam maksu tasuma ei pea.

 4. NB! Kui koodil 13050 valitakse väljamakse liigiks omakapitali summa äriühingu kustutamisel registrist ilma likvideerimiseta ja tema vara ei kasutata jätkuvalt Eestis majandustegevuses (OKS), siis vormi INF 1 täitmine on analoogne ülaltooduga, kuid äriühingu füüsilisest isikust ainuosanik, kes alternatiivina äriühingu likvideerimismenetlusele on ühendanud äriühingu varad oma isikliku varaga, peab selle deklareerima oma tuludeklaratsiooni tabelis 6.6.

Seega vormilt INF 1 koodide 13060–13070 vahe deklareeritakse füüsilise isiku tuludeklaratsiooni tabeli 6.6 veerus 4, mida korrigeeritakse soetamismaksumusega. Osaluse soetamismaksumus sõltub füüsilise isiku poolt äriühingus osaluse omandamisel tehtud dokumentaalselt tõendatud kulu summast. Kui ühinemisel füüsilise isiku varaga võetakse üle ka äriühingu kohustused, siis tuleb deklareerida ülevõetud kohustuste summa tuludeklaratsiooni tabeli 6.6 veerus 6.
 

Viimati uuendatud 11.10.2021

Viimati uuendatud 31.05.2022

Kas sellest lehest oli abi?