Deklaratsiooni esitamise võimalused

  • Deklaratsiooni saab esitada e-MTAs kas käsitsi sisestades või failist laadides. 
    Deklaratsiooni saab laadida XML-failist kas ühe failina või lisade kaupa. Lisaks on lisasid 1 ja 2 ning vormi INF 1 võimalik laadida ka CSV-failist pärast deklaratsiooni moodustamist. 

    deklaratsiooni esitama

  • Deklaratsiooni on võimalik esitada ka üle X-tee.

  • Paberil võib deklaratsiooni TSD esitada siis, kui on kuni 5 rida, s.t deklareeritakse kuni viis väljamakse saajat.

Käsiraamat - deklaratsiooni esitamise juhised

Käsiraamatu sisu avaneb allolevast teemade menüüst, alateemade kuvamiseks vajutage menüüribal noolele.

Sissemaksed kokku

Koodil 7040 peetakse arvestust maksustamisperioodi alguseks väljamaksmata omakapitali tehtud sissemaksete üle. Koodil 7040 saab ülevaate, millises ulatuses on äriühingul maksustamisperioodil võimalik teha TuMS § 50 lg 2 sätestatud väljamakseid omakapitalist koodil 7060 ilma maksukohustuseta.

Omakapitali sissemaksed kokku: 7040
(eelmise vormi TSD lisa 7 kood 7070) + 7030 + SUM7510 + SUM7520 > 0

Koodi 7040 suurendab ühendav/omandav äriühing ühinemisel/jagunemisel teiselt äriühingult või püsivalt tegevuskohalt saadud õigusega kasutada ühendatava/jaguneva äriühingu väljamaksmata omakapitali osa juhul, kui on eelnevalt täidetud osa IV.

Koodi 7050 arvutuse aluseks on kood 7040 ja seda täidab ainult ühendatav/jagunev äriühing, kus peale väljamaksmata sissemaksete osa üleandmist (osa III täitmist) näidatakse kalendrikuu omakapitali sissemaksete summa enne koodil 7060 väljamaksete tegemist.

Seega peab ühendav/jagunev äriühing enne otsustamist, kas ja kui palju ta äriühingu omakapitali tehtud ja veel väljamaksmata sissemakseid ühendavale/omandavale äriühingule üle annab, üle vaatama oma vajadused. See tähendab, kas tal on enne ühinemis-/jagunemiskande tegemist vaja teha väljamakseid omakapitalist või mitte.

Omakapitali sissemaksed kokku: 7050
7040 + SUM7410 + SUM7420 > 0

Koodil 7050 vähendatakse koodil 7040 näidatud summat ühinemisel/jagunemisel üle antud sissemaksete kasutamise õiguste võrra juhul, kui eelnevalt on täidetud osa III. Koodil 7050 deklareeritud üle antud omakapitali sissemaksete kasutamise õiguste summa ei saa olla suurem, kui koodil 7040 deklareeritud ulatuses.

Näide 
Ühendataval OÜ-l Sipelgakaru on lisa 7 osa Ia koodil 7040 väljamaksmata omakapitali summa 3400.00 eurot. Ühinemise käigus OÜ enam väljamakseid ei tee ja täidab lisa 7 osa III, kus annab üle kogu väljamaksmata omakapitali summa 3400.00 eurot. Ühendatav äriühing esitab lisa 7 enne äriregistris ühinemiskande tegemist.

Osa Ia. Omakapitali sisse- ja väljamaksed

  Kood  Summa
Omakapitali sissemaksed kokku 7040 3400.00
(eelmise vormi TSD lisa 7 kood 7070) + 7030 + SUM7510 + SUM7520 > 0
Täites lisa 7 osa III, toimub osa Ia koodil 7050 järgmine arvestuskäik:
Omakapitali sissemaksed pärast õiguste üleandmist: 7050 0
7040 – SUM7410 – SUM7420 ≥ 1
3400 – 3400 = 0
Maksustamisperioodi lõpuks omakapitalist väljamaksmata sissemaksete summa:(kantakse üle järgmise vormi TSD lisa 7 koodile 7040): 7050 – 7060 ≥ 0 7070 0

Ühendatav äriühing maksustamisperioodil väljamakset ei teinud ja vormi INF 1 ei esita. Küll aga tuleb täita ja ühendavale äriühingule anda tõend TD juhul, kui ühendaval äriühingul ei ole muid dokumente, kus on näidatud, millises summas ja kellele maksustamisega seotud õigusi üle antakse.

Näide 
Ühendataval OÜ-l Sipelgakaru on lisa 7 osa Ia koodil 7040 väljamaksmata omakapitali summa 3400.00 eurot ja täidab lisa 7 osa III 2021 novembris, kus annab üle osa väljamaksmata omakapitali summast 3000.00 eurot. Ühelt osanikult aga ostetakse osa tagasi summas 2000.00 eurot, s.t tehakse väljamakse omakapitalist ja tuleb täita kood 7060.

Osa Ia. Omakapitali sisse- ja väljamaksed

  Kood  Summa
Omakapitali sissemaksed kokku: 7040 3400.00
(eelmise vormi TSD lisa 7 kood 7070) + 7030 + SUM7510 + SUM7520 > 0
Täites lisa 7 osa III, toimub osa Ia koodil 7050 järgmine arvestuskäik:
Omakapitali sissemaksed pärast õiguste üleandmist:  7040 – SUM7410 – SUM7420 ≥ 0 7050 400.00
3400 – 3000 = 400
Omakapitalist tehtud väljamaksete summa 7060 2000.00

Osa I.  Väljamakstud dividendid ja muud kasumieraldised, väljamaksed omakapitalist, varjatud kasumieraldised, välismaiste kontrollitavate äriühingute kasum ning tulumaks lahkumisel

  Kood  Summa
Omakapitalist väljamakstud sissemakseid ületav maksustatav summa: 7080 1600.00
7060 – 7050 ≥ 1
2000 – 400 = 1600
Vormi TSD koodile 114 kantav tasutav tulumaks: [(7010 + 7080) × 20/80 + 7009 * 14/86)] – 7180 + 7640 ≥ 0 + (7012 + 7014 + 7016 × 20/80) 7200 400.00
1600 × 20/80 = 400

Kui ühendav äriühing annab õigused üle samal kalendrikuul, kui teeb ka omanikule väljamakse ja üle antava õiguse summa on fikseeritud, siis maksuarvestuses võetakse arvesse enne väljamakse tegemist  üle antav summa, s.t võetud kohustus ja alles seejärel tehtud väljamakse, mis toob maksumaksjale kaasa maksukohustuse.

Siin tuleb täita väljamakse saaja kohta vorm INF 1 ja anda ühendavale äriühingule viimase nõudmisel tõend TD.

Üldjuhul lisa 7 osa Ia kood 7040 = koodiga 7050, v.a äriühingu ühinemisel või jagunemisel ühendavale või omandavale äriühingule väljamaksmata omakapitali sissemakse kasutamise õiguse üleandmisel seega juhul, kui ühendav/jagunev äriühing täidab lisa 7 osa III.
 

Viimati uuendatud 21.09.2022

Viimati uuendatud 31.05.2022

Kas sellest lehest oli abi?